Những công nghệ được sử dụng trong quá trình sản xuất

 

 

 

Trong khi sự thay đổi công nghệ nói chung đều tác động đến hầu hết mọi ngành công nghiệp, thì đôi khi có một số thay đổi công nghệ chỉ tác động trong một ngành công nghiệp duy nhất. Những ví dụ về các loại máy móc chính trong công nghệ sản xuất là thiết bị điều khiển bằng số, trạm nhóm các máy điều khiển bằng số, robô công nghiệp, hệ thống sản xuất và thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD, CAM), hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS), hệ thống điều khiển và hoạch định sản xuất tự động, và hệ thống sản xuất điều khiển bằng máy tính. Sau đây, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết về các loại công nghệ trên, đặc biệt là công nghệ sản xuất điều khiển bằng máy tính và công nghiệp thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính.

 

 

 

 - Thiết bị điều khiển bằng số bao gồm (1) máy công cụ điều hành được sử dụng nhằm xoay, khoan, mài các chi tiết khác nhau của nhiều bộ phận; và (2) một máy vi tính điều khiển các trình tự thực hiện của máy công cụ. Thiết bị điều khiển bằng số lần đầu tiên được sử dụng tại các doanh nghiệp không gian Hoa Kỳ vào năm 1960 và từ đó được sử dụng nhiều ở các ngành khác. Trong nhiều mô hình về phần phản hồi những thông tin điều khiển gần đây nhằm xác định vị trí của máy công cụ trong suốt quá trình làm việc, nhằm so sánh vị trí thực của máy so với vị trí của máy theo chương trình, và thực hiện sửa chữa khi cần thiết. Quá trình này được gọi là điều khiển thích nghi.

- Trạm nhóm điều khiển bằng máy thể hiện tính tự động hoá và linh động cao hơn so với thiết bị điều khiển bằng máy. Các trạm máy không chỉ cung cấp các máy móc điều khiển tự động mà còn mang những công cụ và những công cụ này được thay đổi tự động cho phù hợp với yêu cầu của từng hoạt động tác nghiệp. Ví dụ, một máy đơn có thể được trang bị một hệ thống vận chuyển con thoi giữa hai vị trí làm việc để có thể cuốn vào hoặc chuyển đi. Trong khi công việc được thực hiện tại bàn này, thì bộ phận này được đưa đi và bộ phận thứ 2 được chuyển đến vị trí và công cụ cần thiết được đưa đến và được phân công để thực hiện công đoạn kế tiếp.

- Rôbô công nghiệp là những bộ phận hỗ trợ cho các công việc thực hiện bằng tay và lặp đi lặp lại nhiều lần. Một rôbô là một thiết bị đã được lên chương trình trước và đa chức năng, và có thể được trang bị cánh tay cơ học (như kẹp, hoặc công cụ dùng để ráp bulông hoặc để hàn, sơn) được dùng để thực hiện công việc lặp đi lặp lại như nhặt hoặc đặt các thiết bị, hàn, sơn.

CAD CAM

- Thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính (CAD) là một phương pháp hiện đại để thiết kế sản phẩm hoặc thiết kế quy trình dựa trên sức mạnh của máy tính. CAD bao phủ nhiềucông nghệ tự động, như đồ hoạ vi tính nhằm khảo sát những hình ảnh ảo của một sản phẩm và kỹ thuật với sự hỗ trợ của máy tính nhằm đánh giá các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. CAD cũng bao gồm những công nghệ liên quan đến việc thiết kế quy trình sản phẩm, như hoạch định quy trình sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính: Để thiết kế ra các chương trình điều khiển bằng số phục vụ trong vai trò như là hướng dẫn cho các máy công cụ được điều khiển bằng máy tính, và để thiết kế cho việc sử dụng và tuần tự của các trung tâm máy, được gọi là hoạch định quá trình. Hệ thống CAD phức tạp có thể thực hiện các thử nghiệm giả , thay thế các công đoạn đầy đủ của quá trình thử nghiệm mẫu và bổ sung mẫu.

- Gần gũi với CAD trong thiết kế quy trình là công nghệ nhóm , đây là phương pháp sản xuất dựa trên việc phân loại, mã hoá, nhóm các phần và quy trình dựa trên một hoặc nhiều yếu tố như hình dáng, nguyên liệu, và hoạt động tác nghiệp sản xuất và công nghệ yêu cầu trong sản xuất. Nó được sử dụng một cách rộng rãi trong việc xác định các ô của các nhóm thiết bị có liên quan với nhau theo từng họ của các chi tiết, và cũng được gọi là sản xuất theo ô .

- Các hệ thống vận chuyển nguyên liệu tự động (AMH) giúp cải thiện hiệu quả của quá trình vận chuyển, lưu kho, và dự trữ nguyên liệu. Ví dụ như các băng tải cơ giới, hệ thống tự động đặt các chủng loại nguyên liệu; và hệ thống thiết bị hướng dẫn nhiều vị trí trong nhà máy, ích lợi của hệ thống AMH là giúp vận chuyển nguyên liệu nhanh hơn,giảm tồn kho và giảm không gian dự trữ, giảm thiệt hại sản phẩm và hiệu suất lao động

- Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) là nói đến một loạt các hệ thống khác nhau ở mức độ cơ giới hoá, di chuyển tự động, và điều khiển bằng máy. Một FMS là một hệ thống được thể hiện với sự gia tăng máy móc và sự tự động: modun sản xuất linh hoạt, theo ô, nhóm, hệ thống sản xuất, và dây chuyền.

- Nhìn chung, chủng loại sản phẩm sẽ tăng lên từ sản xuất theo modun đến hệ thốngsản xuất linh hoạt. Hệ thống sản xuất linh hoạt là sự chọn lựa tốt nhất cho loại hình sản xuất đa chủng loại nhưng sản lượng thấp.

- Hệ thống kiểm tra và hoạch định sản xuất tự động (MP&CS) đơn giản là hệ thống thông tin dựa trên máy tính, giúp ta hoạch định, lập lịch trình và giám sát hoạt động tác nghiệp sản xuất. Hệ thống thu thập thông tin từ phân xưởng một cách liên tục về tình trạng làm việc, nguyên liệu cung cấp, và v.v..., và giải phóng các đơn hàng hoặc thực hiện đặt hàng. Hệ thống kiểm tra và hoạch định sản xuất phức tạp hơn cũng bao gồm quy trình xử lý đơn hàng, kiểm tra phân xưởng, mua và tính toán chi phí.

- Hệ thống sản xuất tích hợp máy tính (CIM) là một phiên bản tự động của quytrình sản xuất chung, trong đó ba chức năng sản xuất chính là thiết kế quá trình và thiết kế sản phẩm; hoạch định và kiểm tra, và bản thân quy trình sản xuất đã được thay thế bởi công nghệ tự động đã được mô tả . Xa hơn nữa, máy móc tích hợp truyền thống dựa trên cơ sở liên lạc là viết và nói được thay thế bởi công nghệ máy tính. Những hệ thống sản xuất tích hợp và tự động cao như trên còn có tên gọi là: nhà máy tự động toàn diện hoặc

nhà máy của tương lai.

Bốn yếu tố quản trị chính, cơ bản xác định tốc độ ứng dụng và thành công của một

doanh nghiệp là:

- Sự kết hợp của một chiến lược CIM và nhận thức được tác động của CIM đến hoạt động cạnh tranh của doanh nghiệp, chứ không chỉ là tác động đến tài chính trong ngắn hạn. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp phải xác định một cách rõ ràng rằng phải cạnh tranh với đối thủ như thế nào (đặc biệt nhấn mạnh vào các yếu tố giá, chất lượng, tính linh hoạt, sự phụ thuộc) và bằng cách nào CIM sẽ đóng góp thiết thực cho khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Nhu cầu cho việc hoạch định cho toàn doanh nghiệp cần có liên hệ với mọi chức năng kinh doanh. Cách tốt nhất để lập kế hoạch cho CIM thường là thông qua ràng buộc về tính kỷ luật trong công việc cùng với mối liên hệ trực tiếp với các nhà lãnh đạo cấp cao.

- Cần thừa nhận rằng cấu trúc quản lý và các công việc của lực lượng lao động có thể được thay đổi để tận dụng hết những tiềm năng của CIM. CIM là một triết lý mới và là một công nghệ mới vượt qua những rào cản bộ phận và đòi hỏi các kỹ năng công việc mới. Cần biết rằng có một yêu cầu cần thiết để sử dụng CIM hiệu quả là sự tương tác chặt

chẽ giữa kỹ thuật và sản xuất, dẫn đến các cấu trúc theo nhóm. Các loại nhóm tương tự hoặc các dạng mới trong các quan hệ tổ chức giữa tiếp thị, kỹ thuật và sản xuất cũng cần phải có.

- Cần thừa nhận rằng các hoạt động khác nhau sẽ phải được thực hiện bổ sung để hỗ trợ cho công nghệ CIM. Một công nghệ nhóm hoặc ô, sẽ đòi hỏi những thay đổi định mức công việc, thủ tục bảo trì, công cụ (khuôn dập, thiết bị), v.v...

 

 

 

 

Đăng bởi: TRAN KHANG

This author has published 6 articles so far. More info about the author is coming soon.

Website đã hoàn thành nâng cấp. Bạn có thể tiếp tục đăng ký tài khoản, đăng bài và thảo luận.

Diễn đàn

  • luu_tran's Avatar
  • Xin tư vấn giữa Cad/cam và CNC (3 Bài viết)
  • Quote: Chào bạn Khái niệm dưới đây cho bạn một cách dễ hiểu nhất 1. CNC la từ viết tắt Computer Numerical Control là hệ thống gia công điều khiển số dưới sự hỗ...
  • Bài viết mới bởi luu_tran
  • 1 tuần 1 ngày ago
  • richmedia's Avatar
  • ZWCAD+ 2015 Mới. Phần mềm thay thế AutoCAD? (1 Bài viết)
  • Xin giới thiệu phần mềm thiết kế 2D, 3D hàng xịn chất lượng cao mới về VN chắc chưa ai biết nhiều. Bản dùng thử mặc định là phiên bản Pro (30 ngày). Bản...
  • Bài viết mới bởi richmedia
  • 1 tuần 2 ngày ago
  • pvthanh's Avatar
  • Cần giúp đỡ vẽ chi tiết này (1 Bài viết)
  • Em có phần hướng dẫn của chi tiết nhưng người ta nói qua nên em không hiểu cách vẽ. Ai biết giúp em vẽ lại chi tiết này với. Em xin cảm ơn...[image] [image] [image] [image]
  • Bài viết mới bởi pvthanh
  • 1 tuần 4 ngày ago
  • mydn.qn's Avatar
  • links nx7 (19 Bài viết)
  • mình xài Win 7, 32bit. bạn có link NX 7.5 hoặc 8.0 cho mình xin với nhé. tải và cài cả chục lần rồi mà vẫn không được. :( email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // thank bạn nhé!
  • Bài viết mới bởi mydn.qn
  • 2 tuần 4 tiếng ago
  • leminh1000's Avatar
  • Trung tâm PLMCC : CATIA V6 - Đại Học Việt Pháp (1 Bài viết)
  • Trung tâm PLMCC - Đại Học Việt Pháp (18 Hoàng Quốc Việt) cũng đã được chứng nhận độc quyền trong giảng dạy phiên bản Catia V6 tại Đông Nam Á từ năm 2014....
  • Bài viết mới bởi leminh1000
  • 2 tuần 1 ngày ago
  • accvnn's Avatar
  • Trọn bộ Full giáo trình CATIA (24 Bài viết)
  • Bạn cho mình xin 1 bản nhé. tks This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //
  • Bài viết mới bởi accvnn
  • 2 tuần 1 ngày ago
  • phongnguyenplus's Avatar
  • XIN TÀI LIỆU CNC 5 TRỤC (2 Bài viết)
  • Quote: CHÀO CÁC BẠN! MÌNH ĐANG TÌM TÀI LIỆU MÁY CNC 5 TRỤC VÀ CÁCH LẬP TRÌNH CƠ BẢN, BẠN NÀO BIẾT THÌ GIỚI THIỆU VÀ SHARE TÀI LIỆU CHO MÌNH VỚI. CẢM ƠN SỰ GIÚP...
  • Bài viết mới bởi phongnguyenplus
  • 2 tuần 3 ngày ago
  • phongnguyenplus's Avatar
  • XIN TAI LIEU ! (5 Bài viết)
  • Quote: các anh trong diễn đàn ai có tài liệu về mastercam x4 có thể share cho em với được không ạ ! thank các anh nhiều ![image][image][image] Bạn bơi vào đây là có cái bạn cân nhé Tài...
  • Bài viết mới bởi phongnguyenplus
  • 2 tuần 3 ngày ago
  • phongnguyenplus's Avatar
  • nhờ hướng dẫn cài mastercam (4 Bài viết)
  • Quote: các bạn cho mình hởi làm thế nào để cài mastercam với cimatron mình cài cimatron rồi ko thể nào cài được mastercam toàn bị lỗi hasp khi xóa bỏ cam mo cimatron lại...
  • Bài viết mới bởi phongnguyenplus
  • 2 tuần 3 ngày ago
  • phongnguyenplus's Avatar
  • matercam (4 Bài viết)
  • Quote: em tot nghiep chuyen nganh co khi che tao may. em muon tim 1 cho de hoc matercam nhung ko bit phai hoc o dau. hy vong may anh o tren dien dan co the chi cho em bit mot cho hoc ly tuong ve matercam. hy...
  • Bài viết mới bởi phongnguyenplus
  • 2 tuần 3 ngày ago
  • phongnguyenplus's Avatar
  • xin tài liệu (2 Bài viết)
  • Quote: chào mọi người, em là Hoàng - thành viên mới của diễn đàn. Rất mong sự giúp đỡ của cả nhà. em đang tự học mastercam X5 mà ko biết phải bắt đầu học từ...
  • Bài viết mới bởi phongnguyenplus
  • 2 tuần 3 ngày ago

Thành viên Ngẫu nhiên